Foreningen

Stiftende generalforsamling

Tirsdag den 30. maj 1967 afholdtes på Kvægtorvets Restaurant i Næstved stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Klintegården, Enø.

Det forelagte udkast til vedtægter blev godkendt med enkelte ændringer.

På generalforsamlingen valgtes følgende bestyrelse:

Blikkenslagermester K. Willy Nielsen, Rugvænget 8, Næstved Faglærer Erik Strandskov, Hvedevænget 99, Næstved. Inspektør Jørgen Petersen, Mogenstrup pr. Lov. Ingeniør Helge Mortensen, Webersgade 28, København Ø. Laboratoriemester Egon H. Clausen, Vigerslevvej 320, København Valby.

Der valgtes endvidere 2 suppleanter:

Repræsentant Erik Laursen, Hvedevænget 95, 2.tv., Næstved. Elektroinstallatør Alf Krog, Gallemarksvej 50, Næstved.

Til revisor valgtes:

Civilingeniør Henning Jensen, Haraldborgsvej 50, Roskilde, og Knud Ludvigsen, Gyldbergsplads 2, 3.tv. København N.

Der valgtes yderligere 2 revisorsuppleanter:

Tandlæge Viggo Kjærgård, Grønlandsvej 25, Næstved, og Salgskonsulent Egon Schou-Hansen, Brøndbyøster Torv 30, 1. Hvidovre.

Det vedtoges på generalforsamlingen, at parcelejerne forinden tilslutning til kloak og vand foretages, skal rette henvendelse til bestyrelsen, der fik bemyndigelse til at fastsætte regler herfor.

Således vedtaget.

Som dirigent: H. Nielsen, K. Willy Nielsen, E. Clausen, J. Petersen, Helge Mortensen.

Ovenstående, som er gengivet ordret, er alt hvad protokollen indeholder fra den stiftende generalforsamling.

1. Bestyrelsesmøde

Foreningens første bestyrelsesmøde afholdtes den 8. august 1967 på Yderholm Kro.

Faglærer E. Strandskov meldte afbud, og ønskede at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Erik Laursen indtrådte, men deltog ikke, grundet ferie.

Bestyrelsens sammensætning ser herefter således ud:

Formand K. W. Nielsen. Næstformand Helge Mortensen. Kasserer og sekretær Jørgen Petersen. Bestyrelsesmedlemmer Egon H. Clausen og Erik Laursen.

Man vedtog på mødet bl.a., at foreningen dækker udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, såsom transport og fortæring.

Det blev foreslået at tale med ejendomsmægler Frede Lund, Næstved om evt. køb af ”Klintehuset” til opsynsmand.

Desuden blev foreslået: Kontingent og Foreningsfond: på kr. 2×50 kr.

Yderholm Kro blev foreslået som samlingssted for grundejerforeningen ved såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling m.m., da værten viste sig interesseret, og tilbød lokaler uden beregning. Vedtaget.

Yderholm Kro

Og så bliver man naturligvis nysgerrig, hvor ligger Yderholm, og er der stadig en kro.

En søgning på Google gav følgende resultat: Yderholm i Lellinge Sogn ligger på Østsjælland i Vemmendrup 8 km fra Køge i retning mod Ringsted. Der var kro i mange år, men nu bliver bygningen fra 1823 brugt til beboelse.

1. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes 19. september 1967 kl. 19:30 på Yderholm Kro, med deltagelse af ca. 80 personer.

Som ordstyrer valgtes revisionschef H. Nielsen.

Bestyrelsen fremlagde forslag vedr. love, køb af ejendom, byggeri, kloak, vand, fastsættelse af parceller for inkøbssteder etc. (ifølge vedlagte kopi). Omtalte kopi findes ikke i protokollen.

Vedtaget at etablere kontrolbrønde, at foretage kontrol med udførelsen af kloak- og vandledninger fra skel til hus. At købe huset (Klintehuset). Bestyrelsen fik bemyndigelse til at optage lån hertil.

Som suppleant til bestyrelsen valgtes landbrugslærer Jens Skåning, Tingvej 22, Haslev.

Regnskabsmæssige uregelmæssigheder

Regnskabsmæssige uregelmæssigheder har foreningen ikke været forskånet for, idet en kasserer ved en sammenblanding af egne og foreningens midler, pådrog sig en gæld på kr. 54.318,42 til grundejerforeningen. Uregelmæssighederne blev konstateret i forbindelse med kassererskifte 1993.

Beløbet blev delvis afdraget over flere omgange. I et mininotat fra 1996, fremgår det, at den tidligere kasserer indfriede 50% af en restgæld (størrelsen heraf fremgår ikke). De andre 50% blev eftergivet.

Jubilæumsfest
Lørdag den 25. august 2007, deltog 107 personer i grundejerforeningens 40 års jubilæumsfest på De Hvide Svaner. Der var arrangeret bustransport frem og tilbage.

Formænd gennem tiden

8. august 1967: K. Willy Nielsen – 24. maj 1973.
24. maj 1973: Bent Bøgebjerg – 13. maj 1974.
14. maj 1974: Knud Ludvigsen – 18. maj 1980.
18. maj 1980: K. Willy Nielsen – 3. maj 1996.
10. juni 1996: Hans Hansen – 5. maj 2000.
5. maj 2000: Niels Jensen – 29. maj 2009.
29. maj 2009: Torben Hansen – 21. maj 2017
21. maj 2017: Jette Jacobsen – 18. marts 2021
18. marts 2021: Lars Frost – 22. maj 2021
22. maj 2021: Michael Qvist Nielsen